Chính sách an toàn lao động

"An toàn lao động" luôn được đặt lên hàng đầu trong chính sách của công ty, nguồn nhân lực chính là tài sản lớn nhất của công ty. Vì vậy, công ty chúng tôi luôn đáp ứng và tuân thủ nghiêm khắc các điều kiện an toàn thi công nhằm tránh và đảm bảo không xảy ra các rủi ro và nguy hiểm khi thi công. 

Công ty Nguyễn Huỳnh luôn có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi tiến hành thi công:

  • Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.
  • Đào tạo kiến thức và huấn luyện bàn giao "Qui trình an toàn lao động" trước khi thi công.
  • Đánh giá rủi ro tiểm ẩn tại khu vực thi công.
  • Kiểm tra tính đảm bảo an toàn của toàn bộ thiết bị máy móc trước khi vận hành thi công.
  • Đảm bảo tình thần làm việc thoải mái cho người lao động nhằm tạo ra thành phẩm chất lượng cao nhất như mong đợi.

 


Tin liên quan


Công nghệ & Thiết bịĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC