HA DO CENTROSA GARDENDanh mục: Dân dụng
Theo khu vực: Miền Nam
Tiến độ: Đang thi công
Năm: 2017

Chi tiết dự án

Số 200, đường Ba Tháng Hai, P.12, Q. 10, Tp.HCM

HA ĐO GROUP

Chung cư cao tầng 8 tháp, chiều cao mỗi tháp từ 26-30 tầng

Bơm bê tông móng hầm và cao tầng

10/2017Dự án


ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC